Súťaž – Žilina Bulvár – odmena

 • Rozsah:
  architektonická súťaž
 • Investor:
  Mesto Žilina
 • Projektant:
  Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina
 • Spolupráca:
  Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Ondrej Bronček
 • Dátum:
  1_2016
 • Ocenenie:
  Odmena

Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“ bol návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Očakávaným výsledkom súťaže bol nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

 

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz