Pešia zóna v Galante – súťaž 1. miesto

 • Investor:
  Mesto Galanta
 • Projektant:
  autori (v abecednom poradi): Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, Ing. Ivana Kučírková, MSc. PhD., Ing. Soňa Ridillová - dopravné riešenie, Ing. Eva Teplická, Bc. Matej Tretina
 • Plocha:
  15 272 m2
 • Dátum:
  10/2015
 • Ocenenie:
  1. miesto

Predmetom súťaže bol návrh urbanisticko – architektonického riešenia pešej zóny na Hlavnej
ulici v Galante vymedzenej kruhovým objazdom na Mierovom námestí a križovatkou ulíc Hlavná
a Poštová.

Účelom súťaže bolo nájsť najlepší návrh prestavby Hlavnej ulice na tzv. mäkkú pešiu zónu tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko – architektonického riešenia.

Druh súťaže:  verejná urbanisticko-architektonická, jednokolová

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Galanta

Porota:

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Zsolt Takáč, viceprimátor mesta, predseda komisie životného prostredia, investičnej výstavby, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku pri MZ Galanta, predseda poroty
2. Ing. Peter Aštary, architekt mesta Galanta, člen SKA
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ján Špánik, člen SKA
2. Ing. arch. Radovan Vranka, člen SKA
3. Mgr. László Bíró

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz