Trvalkový záhon na Hlavnej ulici v Šali

 • Investor:
  Mesto Šaľa a Nadácia SPP
 • Projektant:
  Eva Teplická
 • Zhotoviteľ:
  Ateliér KrajArch, Mesto Šaľa, OZ Petra Bošňáka, OZ Šaľa Tvoje mesto
 • Plocha:
  100 m2
 • Dátum:
  10/2013

Trvalkový záhon na Hlavnej ulici pri Artézskej studni predstavuje súčasný trend v použití trvalkových záhonov v mestskom prostredí.

Zvolená zmes ´Tanec tráv´, predstavuje extentívny záhon s nižším stupňom autoregulácie a znáša extrémne podmienky mestského prostredia. Záhon má divoký charakter a predstavuje návrat k prirodzenejšiemu vzhľadu trvalkových záhonov v mestách. Na rastlinách sa rozvíjajú nielen kvety, ale nechávajú sa dozrieť a prirodzene uschnúť aj semená. To dáva potravu a úkryt mnohým živočíchom. Veľká druhová rozmanitosť zmesi ponúka pastvu pre včely, čmeliaky, motýle a ostatný hmyz. Záhony sa tak zapájajú do podpory života a zvyšovaní biodiverzity v meste.

Záhon výberom rastlín, svojou štruktúrou a technológiou založenia má nižšie nároky na údržbu.  V prvých dvoch rokoch po založení je potrebné plochu odburiňovať a v období extrémnych letných teplôt zavlažiť v dávke minimálne 10l/m2 min. 10 x do roka. V ďalších rokoch sa počíta len s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Vzhľadom na druhovú pestrosť druhov je odburiňovanie záhonu pomerne náročná činnosť, ktorá vyžaduje znalosť sortimentu vysadených rastlín, aby nedošlo k odstráneniu kultúrnych rastlín. Ateliér KrajArch sa dobrovoľnícky spolupodieľa s dobrovoľníkmi z OZ  Petra Bosňáka a OZ Šaľa Tvoje mesto na udržovacích prácach – odburiňovanie plochy a závlažovanie záhonu.

Projekt bol realizovaný v rámci projektu Oázy zelene pri artézskych studniach v Šali, ktorý bol podporený z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

 

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz