Vidiecka záhrada, Blatná na Ostrove

Záhrada je navrhovaná vo vidieckom prírodnom duchu a kompozícia záhrady vychádza z umiestnenia rodinného domu a ďalších navrhovaných stavieb – sklad náradia a pergola. Dom s predzáhradkou je umiestnený v prednej časti pozemku – juhovýchodná strana. V predzáhradke je navrhovaná nižšia výsadba z ruží v kombinácii s vidieckymi trvalkami. Dominantným prvkom v predzáhradke je solitérny listnatý ker – pajazmín.

Samotná záhrada má obdĺžnikový tvar v smere juhovýchod – severozápad. Centrálna časť záhrady je tvorená centrálnymi voľnými trávnatými plochami, ktoré sú po obvode lemované výsadbami voľne rastúcich živých plotov, solitérnych mnohokmnenných krov v kombinácii s trvalkami. Pevnou kostrou kompozície sú listnaté stromy prevažne domáceho pôvodu, ktoré v budúcnosti určia hlavné hmotové členenie záhrady.

Trvalkové záhony sú navrhované do pohľadových miest a dopĺňańé výsadbami krov a stromov. Jarný aspekt do kompozície je vnesený prostredníctvom jarných cibuľovín s rôznou dobou kvitnutia.

K pergole v strednej časti záhrady je od domu vedený mlatový chodníček. Za posedením pod pergolou chodníček pokračuje výsadbou kvitnúcich záhonou s tvarovanými pruhmi z tisu a je zakončený drevenou konštrukciou s anglickými popínavými ružami.

Prechod medzi okrasnou a voľnejšou – videckou časťou záhrady tvoria dva solitérne duby letné. Symbolická brána z korún dvoch dubov vedie do voľnej plochy s ovocným sadom. Dominantným stromom v tejto časti bude orech kráľovský s podsadbou krov a lavičkou.

Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz