Revitalizácia namestia v Spišskej Belej – súťaž 3. miesto

  • Rozsah:
    ideovo-architektonická súťaž
  • Investor:
    Mesto Spišská Belá
  • Projektant:
    Mgr. art. Pavel Suško, Ing. Eva Sušková, Ing. arch. Peter Kokinda

Cieľom verejnej anonymnej jednokolovej ideovej urbanisticko – architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ je získanie návrhov najvhodnejšieho riešenia a využitia verejného mestského priestranstva – námestia ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru s dlhodobou víziou do budúcna (aj na obdobie 50 rokov). Zámerom vyhlasovateľa je nájsť „genius loci“ daného miesta s cieľom priznať danému miestu (územiu) jeho výnimočnosť (odlíšiť ho od centrálnych zón iných slovenských miest), aby sa dané miesto s jeho dominantami stalo jedinečným vychádzajúc z jeho historických daností a zároveň budúcich potrieb vyuţitia daného priestoru.

Výsledky vyhodnotenia:
1. cena: neudelená
2 x 2. cena
3. cena
1. odmena
2. odmena

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz