Revitalizácia vnútrobloku, Galanta

 • Rozsah:
  štúdia
 • Investor:
  súkromný
 • Projektant:
  Ing. Eva Sušková, Mgr. art. Pavel Suško
 • Spolupráca:
  Ing. Dominika Lovasíková
 • Plocha:
  5630 m2
 • Dátum:
  7/2022

Vnútroblok na ul. Poštová je navrhovaný ako komunitný verejný priestor určený predovšetkým pre miestnych obyvateľov. Cestná sieť je relatívne zachovaná a rešpektuje aktuálne smery pešieho pohybu. Pôvodne vyšľapané trasy sú nahradené spevnenymi chodníkmi. Návrh počíta s odstránením nevyužívanej panelovej cesty v severnej časti územia a doplnením chodníka z betónovej dlažby.

V centralnej časti je na križovatke trás navrhovaná pobytová plocha z priepustného mlatového povrchu. Plocha obdĺždnikového tvaru je lemovaná vyvýšenými múrikmi s drevenými sedákmi. Na plochu plynule nadväzuje detské ihrisko s rôznorodymi hernými prvkami, ktoré podporujú pohybové, koordinačné a balančné zručnosti detí. Umiestné sú hojdačky, trampolínky, preliezka, balančná hojdačka, húpadlo, naslúchadlo, šmykľavka a terénna modelácia – kopček. Plocha ihriska je doplnená o tieniace prvky a kruhovú lavičku okolo stromu. V centrálnej časti su na oživenie plochy navrhované extentívne trvalkové záhony s menšími nárokmi na údržbu s doplnením solitérnych mnohokmenných krov.

Vzhľadom na absenciu vzrastlých stromov v centrálnej časti vnútrobloku aj vzhľadom na klimatickú zmenu sú v ploche navrhované altány s lavičkami a piknikovými stolmi. V ploche sú navrhované nové miesta pre lavičky, prevažne v okolí chodnikov.

Parkovacie miesta pozdĺž ulice Zoltána Kodálya sú zachované. V návrhu je zanesený aj návrh parkoviska v západnej časti územia (projektant REYMAX s.r.o., Ing. Rabčan). Stojany na sušenie prádla sú zachované, resp. presunuté do trávnatej plochy. Stojisko na kontajnery je uvažované ako podzemné, alternatívne ako miesto vymedzené kovovou konštrukciou s okapotovaním drevenými lamelami.

Sadovnícka koncepcia
Návrh počíta prevažne s výsadbou listnatých stromov, ktoré sú umiestnené pozdĺž chodníkov, resp. ako izolačná zeleň. Vzhľadom na nedostatok mladých výsadieb sa počíta s dosadbou stromov do väčšiny plôch. Hustejšia výsadba izolačnej zelene je uvažovaná v západnej časti od nového parkoviska. Izolačnú funkciubude mať aj novonavrhovaný voľne rastúci živý plot z krov. Pôvodné kry vzhľadom na nekoncepčné umiestnenie a problematickú údržbu sa navrhuje odstrániť a nahradiť výsadbou stromov.

 

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz