Rodinná záhrada, Moravany

 • Rozsah:
  štúdia, realizačný projekt (DRS)
 • Investor:
  súkromný
 • Projektant:
  Ing. Eva Teplická
 • Zhotoviteľ:
  Ing. R. Smola, www.zivazahrada.com
 • Plocha:
  500 m2
 • Dátum:
  6/2012

Záhrada je situovaná v oblasti s novou výstavbou rodinných domov. Vzhľadom na charakter urbanistickej koncepcie takéhoto typu zástavby, je záhrada plošne relatívne malá. Cieľom návrhu bolo vytvoriť zo záhrady v náväznosti na dom ďalší obytný priestor a vnesením detailu do kompozície vytvoriť  pre mladú rodinu s dvoma deťmi príjemný a harmonický domov.

Terénne prevýšenie je prekonané pomocou suchého kamenného múrika a kamennými blokmi schodov. Výškové prevýšenie bolo využité pre vytvorenie priestoru pre posedenie – prístrešok s pergolovou architektonického tvaroslovia v nadväznosti na architektonický výraz domu. Ako popínavá rastlina na pergolu je navrhovaný vinič hroznorodý. Kryt prístrešku tvorí prírodná zelená strecha s domácimi druhmi bylín a tráv. Vzhľadom na tesnú vzdialenosť susedných pozemkov je záhrada “obalená” po obvode zelenou hmotou prevážne z domácich a jedlých (menej známych ovocných) druhov kríkov – arónia čiernoplodá, muchovník Lamarckov, drieň jedlý, rakytník rašetliakovitý, zemolez kamčatský a iné. Zelenú kostru v kompozícii tvorí pri vstupe “vítací strom” jarabina moravská sladkoplodá, ďalej v záhrade ovocné stromy – višňa a jabloň. Detail do kompozície je vnesený prostredníctvom divokých trvalkových záhonov na jar s akcentom cibulovín – okrasné cesnaky, tulipány, narcisy.

Vzhľadom na architektonický ráz domu sú v tesnej naväznosti na dom v predzáhradke  uplatnené divoké trvalkové záhony mulčované štrkom. Kompozícia záhonu je vystavaná tak, aby v každom ročnom období bola pre priestor oživujúca vždy nejaká rastlina.

V blízkosti kuchyne a z terasy domu je prístupná zeleninová záhradka, ktorú predstavujú vyvýšené zeleninové záhony so zmiešanými kultúrami. V ich blízkosti sú vysadené drobné ovocné druhy ako  ríbezle, egreše, josty, ostružiny, malinoostružiny a lesné jahody.

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz