Vidiecka záhrada, Kuklov

 • Rozsah:
  štúdia, dokumentácia pre realizáciu stavby
 • Investor:
  súkromný
 • Projektant:
  Eva Teplická
 • Zhotoviteľ:
  svojpomocne, KrajArch
 • Dátum:
  2013/2014

Záhrada je navrhovaná v prírodnom duchu a kompozícia záhrady vychádza z umiestnenia rodinného domu a dvoch drevených stodôl na pozemku. Dom s predzáhradkou je umiestnený v prednej časti pozemku. Okolo domu je výsadba riešená formou trvalkových záhonov s doplnením okrasných a jedlých krov. V predzáhradke je situovaný „vítací strom“ – hruška. V blízkosti vchodu do domu je navrhovaný bylinkový kopec doplnený výsadbou ovocných krov a trvaliek. Za domom je situovaná voľná plocha kvetnatého trávniku, ktorá je opticky oddelená solitérnym stromom – lipou s kruhovým záhonom trvaliek a krov. Ďalej záhrada pokračuje plochou zeleninových záhonov. Pod existujúcim jaseňom je vytvorená terénna modelácia, kde je uplatnená výsadba suchomilných byliniek. Záhrada je opticky ohraničená od susedných pozemkov výsadbou živého plotu z okrasných ale prevažne ovocných krov. Záhrada je na vybraných miestach členená na menšie priestory pomocou ostrovčekov krov a terénnych modelácií. V priestore medzi dvoma stodolami je navrhovaný jedlý les s ovocnými stromami a krami. Táto časť má extenzívny charakter, vyžaduje najmenej údržby a v najsevernejšej časti záhrady najďalej od domu je vytvorený priestror pre „divočinu“, kde budú zásahy majiteľov záhrady minimálne.

Východne od domu v prednej časti je navrhovaný priestor na posedenie pod oskerušou. V tejto časti je situovaný prístrešok pre auto. Prístupová cesta je navrhovaná zo štrkového trávniku. V záhrade je navrhovaných viacero ovocných stromov, predovšetkým vzrastlých polokmeňov starých odrôd.

Podobné príspevky
Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz