Ozelenenie interiéru Záhradníckej fakulty v Lednici

  • Rozsah:
    štúdia, realizačný projekt (DRS)
  • Projektant:
    Ing. Eva Teplická
  • Spolupráca:
    garant: Ing. J.Martínek, Ph.D.

Hlavnou myšlienkou návrhu bolo v priestore vytvoriť oázu zelene. To sa docieľuje prostredníctvom popínavých rastlín na lankových konštrukciách, ktoré siahajú až po strop. Do priestoru sa navrhuje umiestniť drevené pódium so sedacími vrecami, ktoré sú voľne rozmiestnené po celej ploche pódia. Vytvára sa tak „zelená izba“, kde sú návštevníci zo všetkých strán obklopení rastlinami.

Tvorba www stránek Nečas design
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz